Több, mint egy általános autókölcsönző
Milyen esetek lehetnek a gépjármű kárrendezésnél?

Alapvetően három esetet különböztetünk meg KGFB, Casco és Vagyon kár.

KGFB, Casco, vagyonkár

Az első esetben a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (Kgfb)

A legismertebb fajta. A biztosított által egy adott szerződésben megjelölt gépjármű üzemeltetésével kapcsolatban mások vagyonában okozott károkra és személyi sérülések esetére nyújt fedezetet.

Minden magyarországi regisztrált gépjármű üzembentartója, tulajdonosa köteles a gépjármű üzemeltetése során okozott károk fedezetére felelősségbiztosítási szerződést kötni, és a szerződést folyamatos díjfizetéssel hatályban tartani.

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás KGFB célja az, hogy a gépjárművel okozott károk a károkozó fizetőképességétől függetlenül megtérüljenek! A biztosítás megkötése nemcsak az üzembentartó, tulajdonos hanem a biztosító számára is kötelező, a saját díjszabásának megfelelő ajánlat tekintetében.

A biztosítók díjaikat egymástól eltérő, a biztosítók közötti választásra is lehetőséget adó módon határozzák meg. A Kgfb szerződés alapesetben határozatlan tartamú de egy év elteltével meg kell újítani.

Az egyes díjtarifák összehasonlításában segíthet a MABISZ által működtetett díjnavigátor program, valamint a biztosítási alkuszok internetes oldalain található díj-összehasonlító kalkulátorok.

A vonatkozó részletes szabályokat a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény (Gfbt.) rendelkezései határozzák meg.

Bővebben a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról (Kgfb) »

A második eset a CASCO biztosítás

A casco biztosítás nem kötelező eleme a gépkocsi üzemeltetésének (kivéve ha finanszírozott vagy hitellel terhelt), de a mai felgyorsult életünket és a megnövekedett forgalmat figyelembe véve igen hasznos eleme ez a biztosítási forma. Fedezetet nyújt például olyan károkra mint rongálás, ismeretlen elkövető, parkolási sérülés, elemi kár, lopás kár, üveg kár, saját gépkocsiban okozott töréskár.

Poggyászlopás és balesetbiztosítás kiegészítőként köthető, és így vonhatók fedezet alá az extra- és utólag beépített tartozékok, felszerelések is.

Ezt a biztosítási formát forgalmi engedélybe bejegyzett tulajdonos, vagy üzembentartó kötheti, illetve az a személy, akinek a biztosított gépjármű tekintetében vagyoni érdekeltsége van.

Casco biztosításnál mindig érdemes átolvasni a záradékokat, hogy az mire terjed ki és milyen kizárásokat tartalmaz a szerződés és ennek megfelelően saját elvárásainkra formálni ezt a biztosítási lehetőséget!

Bővebben a Casco biztosításról »

A harmadik eset vagyonbiztosítás

A vagyon biztosítási módozatot cégek, nagyvállalatok és magánszemélyek kezelésében álló tulajdonok megóvása érdekében hozták létre. Gondoljunk bele a manapság egyre gyakrabban előforduló szélsőséges időjárási viszonyok milyen veszteségeket okozhatnak.

Mivel ez a biztosítási forma teljesen egyedi szerződéskötést igényel fontos tisztában lennünk azzal mire is terjed ki az alap biztosításunk és milyen általunk fontosnak vélt eseményekkel kötünk kiegészítő biztosítást!

Az egyik ilyen biztosítás lehet például a saját ingatlanunkkal kapcsolatos kiegészítő felelősség biztosítás ami egy családi kerékpározás során a biciklivel más vagyontárgyában okozott káresemény bekövetkezésénél nyújthat fedezetet a károsult fél részére.

Az Elastic-Car Kft a fent említett Kgfb, Casco, vagyonbiztosítás terhére bekövetkezett gépjármű káreseményben szakszerű kárrendezési segítséget tud nyújtani!

Bővebben a vagyonbiztosításról »